Nasza oferta

1

Bezpieczeństwo IT

Budujemy bezpieczne systemy teleinformatyczne, których podstawowymi założeniami jest poufność,integralność i dostępność. Dbamy o bezpieczeństwo podstawowych protokołów i urządzeń sieciowych oraz infrastruktury sieci bezprzewodowych i urządzeń mobilnych (WiFi, Bluetooth). Identyfikujemy zagrożenia i wąskie gardła w procesach informatycznych firmy. Naszym celem jest również szybka odbudowa systemu w przypadku awarii. Zajmujemy sie również ochroną usług sieciowych w zakresie np. usunięcia z systemu lub dezaktywacji wszystkich zbędnych usług, identyfikacji użytkownika - nadanie autoryzacji poprzez określenie praw dostępu do zasobów informatycznych, nadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania prac na danym stanowisku i ochrona danych dostępu poprzez przydzielenie haseł do danego stanowiska i jego użytkownika.

2

Administracja systemów IT

Świadczymy kompleksowe usługi obejmujące opiekę nie tylko nad wdrażanymi przez nas rozwiązaniami, ale również możemy przejąć opiekę nad dowolnymi systemami i podsystemami, których administrację Klient zdecyduje się oddelegować na zewnątrz firmy. Służymy wsparciem i radą w rozwiązywaniu i diagnozowaniu problemów informatykom, którzy nie są w stanie rozwiązać wybranego problemu samodzielnie. Dzięki temu nasz Klient minimalizuje koszty związane z zatrudnieniem kadry informatycznej. Prowadzimy również aktywny monitoring, czyli nadzór przez 365 dni w roku stanu infrastruktury informatycznej. Usługa ta zapewnia ciągłość działania urządzeń sieciowych oraz systemów, minimalizuje ryzyko ewentualnych przestojów w pracy, a w razie ich wystąpienia pozwala skrócić czas przywrócenia systemów do poprawnego działania dzięki szybkiemu określeniu źródła awarii.

3

Doradztwo, projektowanie systemów, szkolenia

Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe w zakresie projektowania, modernizacji, optymalizacji i administracji systemami IT bazującymi na systemach Novell, Microfocus,Windows, Linux, Unix. Dobieramy i projektujemy najlepsze rozwiązania, uwzględniając szereg wymagań naszych Klientów, począwszy od aspektów hardware’owych poprzez systemowe i aplikacyjne. Zajmujemy się również projektowaniem i wykonawstwem sieci LAN, WAN i technik bezprzewodowych. Wykonujemy usługi szkoleniowe, prowadzone przez doświadczonych instruktorów

4

Usługi wdrożeniowe

Koncentrujemy się przede wszystkim na wcielaniu w życie optymalizacji, które wynikają z przeprowadzonego audytu środowiska. Są to głównie konsolidacje i migracje systemów związane z poprawą utylizacji i wydajności systemów, co w konsekwencji prowadzi obniżenia kosztów utrzymania i rozwoju systemów. Wdrażamy indywidualnie zaprojektowane systemy zapewniające funkcjonalność sieci klienta przy wykorzystywaniu narzędzi monitorujących parametry jej działania, efektywne wykonywanie prac rekonfigurujących, czy aktualizacje oprogramowań urządzeń sieciowych

5

Wirtualizacja

Nasza oferta to również przeniesienie systemów działających na różnorodnym sprzęcie oraz skonsolidowanie ich w jednym środowisku sprzętowym. Prowadzi to do pełniejszego wykorzystania posiadanego sprzętu, minimalizację zużycia energii poprzez zmniejszenie działających serwerów oraz uniezależnienie się od platformy sprzętowej oraz możliwych awarii sprzętu dzięki możliwości uruchomienia zwirtualizowanych systemów na innym serwerze. Dzięki wirtualizacji stacji roboczych klient zyskuje pełną mobilność środowiska i możliwość korzystania z zasobów stacji z dowolnego komputera. Minimalizuje koszty związane z zarządzaniem IT - zasoby sprzętowe oraz oprogramowanie zainstalowane jest tylko w jednym miejscu.

6

Audyty środowisk IT

Skupiamy się głównie na audycie pod kątem utylizacji infrastruktury serwerowej środowisk fizycznych, jak również wirtualnych. Analizujemy nie tylko obciążenia obliczeniowe maszyn, ale dodatkowo badamy systemy pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną, wydatkowaną m.in. na zasilanie i chłodzenie systemów. Na podstawie zebranych danych możemy, oprócz jasnego zobrazowania sytuacji zastanej, przedstawić możliwe scenariusze optymalizacji sytemu, z uwzględnieniem zmienności obciążeń w czasie jego życia. Zalecenia wynikające z audytu mogą zostać przez nas wdrożone, jednak usprawnienia na podstawie naszych wytycznych mogą również wprowadzać lokalne działy IT przedsiębiorstwa. Wysoka szczegółowość raportów i analiz pozwala na dokładne zaplanowanie obecnych i przewidywanych obciążeń w stosunku do koniecznej wydajności, z uwzględnieniem trendów ich wykorzystania zapewniając optymalny poziom. Pozwala to na ścisłą kontrolę liczby niezbędnych maszyn również na poziomie hardware’owym oraz na dokładne zaplanowanie zapotrzebowania w przyszłości.

7

Analiza sprzętowo – energetyczno-cieplna serwerowni i centrów przetwarzania danych.

Firma GEKO SYTEM wprowadziła do swojej oferty nową usługę, skierowaną dla wszystkich szukających oszczędności w obszarze IT. Urządzenia i oprogramowane zastosowane w tej technologii dają możliwość wykonania kompleksowej analizy sprzętowo-energetyczno-cieplnej serwerowni i centrów przetwarzania danych. Pozwala ona zweryfikować obciążenia środowisk w czasie rzeczywistym. W ciągu określonego czasu nieprzerwanej analizy zostają zebrane dane, na podstawie których zostaje dopasowane najkorzystniejsze rozwiązanie pozwalające zoptymalizować środowisko naszego klienta. W efekcie na podstawie badań zostaje opracowany kompleksowy raport, zawierający wytyczne do wykonania prac związanych z optymalizacją systemów w serwerowni bądź w centrum obliczeniowym. Prace te są wykonywane w ramach badań, lub mogą być wykonane przez wykwalifikowany personel działu IT danego przedsiębiorstwa, na podstawie dostarczonych opracowań.